Tôi muốn hỏi chút

Xin chào tôi ở Việt dã tham ra chơi trò chơi giờ muốn hỏi chút về nếu có rút tiền sử thì làm cách nào và bao nhiêu sự mới rút được vậy